Names beginning with X, Y or Z


The number of words in the biography is given in brackets. A * indicates that there is a portrait.

Xenocrates of Chalcedon (652)
Xiahou Yang (446)
Xian, Jia (843)
Xiaotong, Wang (1558)
Xu Bao-Lu (1171*)
Xu Guangqi (1532*)
Xu Yue (564)

Yamabe, Hidehiko (1318*)
Yang Hui (2159*)
Yano, Kentaro (1829*)
Yates, Frank (1229*)
Yativrsabha (218)
Yau, Shing-Tung (1299*)
Yavanesvara (403)
Yoccoz, Jean-Christophe (618*)
Youden, William (806*)
Young, Alfred (1563*)
Young, Andrew (511*)
Young, Grace Chisholm (1150*)
Young, Lai-Sang (1535*)
Young, Laurence (1363*)
Young, Thomas (1798*)
Young, William (1171*)
Youqin, Zhao (837)
Yuan, Ruan (1567)
Yue, Xu (537)
Yule, George (2485*)
Yunus, Abu'l-Hasan ibn (1320)
Yushkevich, Adolph P (584*)
Yusuf Ahmed (661)

Zaanen, Adriaan (1399*)
Zada, al-Rumi Qadi (1037)
Zakharchenko, M V- (959*)
Zalts, Karlis (702*)
Zarankiewicz, Kazimierz (950*)
Zaremba, Stanislaw (1105*)
Zariski, Oscar (1674*)
Zassenhaus, Hans (2533*)
Zeckendorf, Édouard (1382*)
Zeeman, Chris (2327*)
Zehfuss, Georg (2046*)
Zelmanov, Efim (1357*)
Zeno of Elea (2155*)
Zeno of Sidon (1063*)
Zenodorus (501)
Zermelo, Ernst (1385*)
Zervos, Panagiotis (2694*)
Zeuthen, Hieronymous (832*)
Zhang Heng (1499*)
Zhang Qiujian (1034)
Zhao Youqin (830)
Zhi, Li (2015)
Zhu Shijie (2022)
Zhukovsky, Nikolay (830*)
Zi, Sun (1299)
Zippin, Leo (1981*)
Zolotarev, Egor (651*)
Zorawski, Kazimierz (1730*)
Zorn, Max (1539*)
Zu Chongzhi (1442*)
Zu Geng (652)
Zu Xuan (651)
Zuse, Konrad (1122*)
Zwicky, Fritz (2891*)
Zygalski, Henryk (2736*)
Zygmund, Antoni (2383*)
Zylinski, Eustachy (2132*)


Pictures of all the mathematicians above
Alphabetical indexes
 A   B   C   D   E   F   G 
H IJ K L M N O
PQ R S T UV W XYZ


Main index Biographies Index
Chronological Index

JOC/EFR May 2019 School of Mathematics and Statistics
University of St Andrews, Scotland
The URL of this page is:
https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Indexes/XYZ.html